ריביות משכנתא

הצעד הראשון עבור כל מי שמתחיל לחשוב לכיוון של רכישת דירה הוא הבנת עומק של מונחים כמו משכנתא ריביות תמהילים ועוד. הבנת מסלולי ריביות משכנתא המהווים חלק בלתי נפרד מהליך רכישת הדירה היא קריטית. אם יצא לכם לשמוע את המילים 'ריבית קבועה' או 'ריבית צמודה' ולא הבנתם מה הן אומרות, זה הזמן להבין את משמעותן ואיך ככלל ריביות משכנתא עתידות להשפיע על ההחזרים החודשיים שלכם.

במאמרמש זה נסקור באופן מפורט את עולם ריביות המשכנתא ונצלול לעומקם של מונחים כמו: ריבית הפריים לאורך השנים, ריביות משכנתא היום, גובה ריבית משכנתא, משכנתא צמודה, משכנתא ריביות, ריבית קבועה, ריבית משתנה, ריבית מט"ח, ריבית נומינלית, ריבית אפקטיבית ועוד.

 

מהן ריביות משכנתא?

ריביות משכנתא מהוות נדבך מרכזי בעולם המשכנתאות, אולם כבר כעת חשוב לציין כי לתמהילי המשכנתא ישנו מעמד חשוב לא פחות. התייחסות נטו לעולם הריביות ללא הבנת התמהילים וללא הכוונה של יועץ משכנתאות מנוסה עלולה להוביל למצב בו הלקוח השיג ריבית רצויה מבחינתו אך פספס את הציר הנוסף המשפיע על גובה המשכנתא ועשרות אלפי שקלים "מופסדים" לטובת הבנקים, כמאמר הפתגם המפורסם "לנצח בקרב אך להפסיד במלחמה".

ריביות משכנתא כאמור הן ציר מרכזי בתחום הנדל"ן הישראלי. הן בעלות השלכה על גובה ההחזרים, חלוקת החזרי המשכנתא של הקרן והריבית, גובה עמלת פירעון מוקדם למי שהחליטו לסלק את המשכנתא טרם המועד הסופי ועוד. בעשור האחרון העיתונות הישראלית עסקה רבות בסוגיות הריביות והשלכתן על עולם הנדל"ן. אחת הטענות היא כי בשל שער ריבית נמוך במשך שנים הרי כי גם גובה ריבית משכנתא בישראל אינו גבוה, דבר שהפנה משקיעים רבים לרכישת דירות בכדי להשיג תשואה טובה יותר ממה שהם יכולים להשיג בבנקים. על פי תפיסה זו ריביות משכנתא נמוכות תרמו בין היתר גם לעליית מחירים חדה ואף לטענות על בועת נדל"ן.

 

רוצים גם אתם להיות לקוחות מרוצים ?

משכנתא ריביות ומושגי יסוד:

אז מהן ריביות משכנתא? ראשית נחזור אל מושגי היסוד:

קרן – היא סכום ההלוואה שניתנה לנו על ידי הבנק בכדי לרכוש דירה.

ריבית – היא עלות הכסף. למעשה ההלוואה שאנו מקבלים מהבנק זהו סוג של מוצר, הכסף מהווה מוצר של הבנק אותו הוא מוכר לנו והריבית משקפת את המחיר שהלקוח/הלווה משלם לבנק/המלווה בתמורה לכסף. חישוב הריבית נעשה לרוב באופן שנתי.

ריבית דריבית/ ריבית מצטברת
בערך הקודם 'ריבית' ראינו כי הריבית משקפת את מחיר הכסף כמוצר שניתן לנו בהלוואה ובתחום הנדל"ן כהלוואת משכנתא. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה ריבח התשובה שאקבל תתייחס לרוב למונח ריבית כפשוטו. את הריבית מחזירים לגוף הפיננסי בהתאם לאחוזים שנקבעו מראש בתקופות שונות. לעומת זאת 'ריבית דריבית' משקפת גם את הריבית שהתווספה למשך תקופת ההלוואה ולא רק את ריבית על הקרן (ע"ע). מה הכוונה? אם אנו חייבים לבנק בחודש הראשון ריבית + קרן הרי כי בחודש השני נהיה חייבים ריבית+ קרן+ ריבית על הריבית והקרן מהחודש הקודם.

דוגמא להפשטת המונח:
יוסי נטל הלוואה מבנק בסכום 100 אלף שקלים למשך שלוש שנים. לאחר מו"מ ממושך הוחלט על ריבית נומינלית (ע"ע) בגובה של 3% בשנה. עם תום השנה הראשונה הריבית עומדת על סכום של 3,000 שקלים. כעת יוסי צריך להחזיר לבנק 103 אלף שקלים ולכן בתום שנה השנייה הריבית מחושבת על פי הקרן החדשה של 103 אלף שקלים. כלומר, כעת הריבית כבר אינה בגובה של 3,000 שקלים אלא 3,090 שקלים. בסוף שנה זו הקרן לצורך חישוב הריבית כבר עומדת על 106,090 שקלים.
איך הגענו לסכום הזה?
תום שנה ראשונה: קרן בסך 100,000 שקלים + ריבית בגובה של 3% כלומר תוספת של 3,000 שקלים. גובה חוב לבנק: 103,000 שקלים.
נמשיך הלאה:

תום שנה שנייה: הקרן כעת מורכבת מהקרן המקורית של 100,000 שקלים + ריבית של 3,000 ולכן בינתיים לצורך החישוב הקרן עכשיו עומדת על 103,000 שקלים ולא 100,000 שקלים!
על הקרן החדשה של 103,000 שקלים הנ"ל אנו נחשב מחדש 3% והרי לנו 3,090 שקלים. נוסיף 3,090 שקלים ל- 103,000 שקלים והרי לנו קרן חדשה: 106,090 שקלים.
תום שנה שלישית: הקרן עומדת כעת על 106,090 שקלים. על גביה נחשב ריבית בגובה של 3% והרי לנו 3,182.7 שקלים שנוספו. סך הסכום הכולל עומד כעת על 109,272.7 שקלים שיוחזרו לבנק.

תקופה

קרן בשקלים

ריבית באחוזים

ריבית בשקלים 

גובה חוב חדש

תום שנה ראשונה

100,000

3%

3,000

103,000 שקלים

תום שנה שנייה

103,000

3%

3,090

106,090 שקלים

תום שנה שלישית

106,090

3%

3,182.7

109,272.7 שקלים

 

השפעות על ריבית דריבית
גובה ריבית משכנתא משפיע על ריבית דריבית. ככל שהריבית עליה סיכמנו עם הבנק תהיה גבוהה יותר כך הריבית דריבית תהיה כמובן גבוהה יותר (ראו בדוגמא הנ"ל).
בנוסף, ככל שהריבית מחושבת באופן קבוע ולאורך זמן – כך הריבית דריבית תהיה גבוהה יותר.

מתי לא משלמים ריבית דריבית?
ככלל, ריבית דריבית מתקיימת כל עוד הלוואה קיימת. היה וביצענו פירעון מוקדם של המשכנתא, לא נשלם ריבית דריבית על כל תקופת ההלוואה המקורית אלא רק עד תום תשלום המשכנתא.
כמו כן, במקרים בהם החזר המשכנתא נעשה במסלול של סילוקין מסוג שפיצר – לא תתקיים ריבית דריבית שכן בלוח סילוקין זה מדובר על תשלום תקופתי עבור הסכום כולו ללא הבחנה בין קרן לריבית, כאשר התשלום קבוע ללא הצמדה למדד או שינויי ריביות.

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

 

ריבית נומינלית/ נקובה/ חוזית/ קונטוקורנטית
ריבית נומינלית מכונה גם נקובה, חוזית או קונטוקורנטית – אך לרוב נהוג בעולם הפיננסי להשתמש במושג "נומינלית". זוהי הריבית הנקובה (ומכאן שמה) במסמכי ההלוואה ללא הצמדה למדד וללא חישוב מועדי החיוב, עמלות וכו'. לרוב ריבית זו מחושבת למשך תקופה של שנה ולא מופיעה במונחים חודשיים וכדו'. לדוגמא: כאשר מדברים על הלוואה עם גובה ריבית משכנתא של 4% נומינלי הכוונה להלוואה של 4% בשנה. למעשה, כאשר נפנה לבנק בכדי לבקש הלוואה לרכישת דירה, גובה ריבית משכנתא שנקבל יהיה על פי ריבית נומינלית. עלינו לזכור כי ריבית זו אינה טומנת בחובה אלמנטים נוספים בעלי השפעה על החזר המשכנתא.

אלו פרמטרים הריבית הנומינלית אינה משכללת?
כיוון שמדובר בריבית "יבשה", כלומר הפשוטה ביותר, עלינו להבין אילו מדדים אינם נכללים בה. ריבית זו אינה כוללת בין היתר את מועדי חיוב הריבית לרבות "ריבית דריבית" הנגזרת ממועדי חיוב אלה. הסבר: כאשר אנו עוסקים בסוגיות כמו משכנתא ריביות והחזרים, אנו נגיע במהרה אל ההחזר התקופתי של המשכנתא, לרוב – החזר חודשי. על עצם ההחזר החודשי ישנה ריבית מדי חודש והיא נקראת "ריבית דריבית". הריבית הנומינלית כאמור מחושבת באופן שנתי ואינה כולל ריבית זו.
בנוסף, במסגרת חישובי גובה ריבית משכנתא עלינו לדעת כי ריבית נומינלית אינה כולל הוצאות עקיפות כמו עמלות נלוות (עמלה שהבנק גובה בגין עצם פתיחת התיק, עמלה נוספת במקרה של פירעון מוקדם וכדו'). כמו כן, ריבית נומינלית אינה משכללת הצמדה למדד במסלולים בהם ריביות משכנתא שנלקחו הן צמודות מדד. מסלולי משכנתא בהם גובה ריבית משכנתא היא דינמית ומשתנה בהתאם לריבית בנק ישראל או ריבית פריים – אף הם אינם נכללים בתחום הריבית הנומינלית.

דוגמא לריבית נומינלית: ריבית שנתית של 10% להלוואה של 100,000 שקלים תניב בסוף השנה 10,000 שקלים. זאת, בעוד שאם המדד עלה במשך השנה ב- 2% ערכו הריאלי של הכסף עלה אף הוא ב- 2% וכח הקנייה גדל כעת ב 2,000 שקלים.

שימו לב: לא רק בנושאי משכנתא ריביות ונכסים משתמשים בריבית נומינלית, אלא ככלל בעולם הפיננסי נהוג להתייחס בעסקאות כלכליות לריבית הנומינלית ולא לאפקטיבית, כיוון שזו ריבית פשוטה ורגילה וכך גם יותר פשוט לבצע השוואות וחישובים לריביות מקבילות מבנק אחר או גוף פיננסי אחר. לכן, עסקאות כאלו נעשות לרוב בעזרת חישוב ריבית נומינלית.

השפעות על ריבית דריבית
גובה ריבית משכנתא משפיע על ריבית דריבית. ככל שהריבית עליה סיכמנו עם הבנק תהיה גבוהה יותר כך הריבית דריבית תהיה כמובן גבוהה יותר (ראו בדוגמא הנ"ל).
בנוסף, ככל שהריבית מחושבת באופן קבוע ולאורך זמן – כך הריבית דריבית תהיה גבוהה יותר.

מתי לא משלמים ריבית דריבית?
ככלל, ריבית דריבית מתקיימת כל עוד הלוואה קיימת. היה וביצענו פירעון מוקדם של המשכנתא, לא נשלם ריבית דריבית על כל תקופת ההלוואה המקורית אלא רק עד תום תשלום המשכנתא.
כמו כן, במקרים בהם החזר המשכנתא נעשה במסלול של סילוקין מסוג שפיצר – לא תתקיים ריבית דריבית שכן בלוח סילוקין זה מדובר על תשלום תקופתי עבור הסכום כולו ללא הבחנה בין קרן לריבית, כאשר התשלום קבוע ללא הצמדה למדד או שינויי ריביות.

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

 

ריבית נומינלית/ נקובה/ חוזית/ קונטוקורנטית
ריבית נומינלית מכונה גם נקובה, חוזית או קונטוקורנטית – אך לרוב נהוג בעולם הפיננסי להשתמש במושג "נומינלית". זוהי הריבית הנקובה (ומכאן שמה) במסמכי ההלוואה ללא הצמדה למדד וללא חישוב מועדי החיוב, עמלות וכו'. לרוב ריבית זו מחושבת למשך תקופה של שנה ולא מופיעה במונחים חודשיים וכדו'. לדוגמא: כאשר מדברים על הלוואה עם גובה ריבית משכנתא של 4% נומינלי הכוונה להלוואה של 4% בשנה. למעשה, כאשר נפנה לבנק בכדי לבקש הלוואה לרכישת דירה, גובה ריבית משכנתא שנקבל יהיה על פי ריבית נומינלית. עלינו לזכור כי ריבית זו אינה טומנת בחובה אלמנטים נוספים בעלי השפעה על החזר המשכנתא.

אלו פרמטרים הריבית הנומינלית אינה משכללת?
כיוון שמדובר בריבית "יבשה", כלומר הפשוטה ביותר, עלינו להבין אילו מדדים אינם נכללים בה. ריבית זו אינה כוללת בין היתר את מועדי חיוב הריבית לרבות "ריבית דריבית" הנגזרת ממועדי חיוב אלה. הסבר: כאשר אנו עוסקים בסוגיות כמו משכנתא ריביות והחזרים, אנו נגיע במהרה אל ההחזר התקופתי של המשכנתא, לרוב – החזר חודשי. על עצם ההחזר החודשי ישנה ריבית מדי חודש והיא נקראת "ריבית דריבית". הריבית הנומינלית כאמור מחושבת באופן שנתי ואינה כולל ריבית זו.
בנוסף, במסגרת חישובי גובה ריבית משכנתא עלינו לדעת כי ריבית נומינלית אינה כולל הוצאות עקיפות כמו עמלות נלוות (עמלה שהבנק גובה בגין עצם פתיחת התיק, עמלה נוספת במקרה של פירעון מוקדם וכדו'). כמו כן, ריבית נומינלית אינה משכללת הצמדה למדד במסלולים בהם ריביות משכנתא שנלקחו הן צמודות מדד. מסלולי משכנתא בהם גובה ריבית משכנתא היא דינמית ומשתנה בהתאם לריבית בנק ישראל או ריבית פריים – אף הם אינם נכללים בתחום הריבית הנומינלית.

דוגמא לריבית נומינלית: ריבית שנתית של 10% להלוואה של 100,000 שקלים תניב בסוף השנה 10,000 שקלים. זאת, בעוד שאם המדד עלה במשך השנה ב- 2% ערכו הריאלי של הכסף עלה אף הוא ב- 2% וכח הקנייה גדל כעת ב 2,000 שקלים.

שימו לב: לא רק בנושאי משכנתא ריביות ונכסים משתמשים בריבית נומינלית, אלא ככלל בעולם הפיננסי נהוג להתייחס בעסקאות כלכליות לריבית הנומינלית ולא לאפקטיבית, כיוון שזו ריבית פשוטה ורגילה וכך גם יותר פשוט לבצע השוואות וחישובים לריביות מקבילות מבנק אחר או גוף פיננסי אחר. לכן, עסקאות כאלו נעשות לרוב בעזרת חישוב ריבית נומינלית.

ריבית אפקטיבית/ מתואמת
ריבית אפקטיבית המכונה גם ריבית מתואמת היא הריבית המשולמת בפועל תמורת ההלוואה. זוהי הריבית האמיתית. ריבית זו שונה מהריבית הנומינלית המוצגת במסמכים על ידי הגוף הפיננסי ממנו נוטלים את ההלוואה. כלומר יש את הריבית עליה מצהיר הבנק ויש את הריבית "בשטח" זו שלוקחת בחשבון גם מרכיבים כמו "ריבית דריבית" (עיין ערך בהמשך),ריבת שנתית, הוצאות נלוות המתווספות לנטילת המשכנתא, מועדי חיוב הריבית וכו'. זו גם הסיבה שריבית אפקטיבית/ מתואמת גבוהה יותר מן הנומינלית.

מה המשמעות של ריבית אפקטיבית?
בכל הנוגע לעניין ריביות משכנתא יש לזכור כי כאשר אנו מנהלים משא ומתן מול הבנק או כל גוף פיננסי אחר בנטילת משכנתא, ההתמקחות נעשית בגין הריבית הנומינלית, לא האפקטיבית! כלומר אם לאחר המו"מ מול הבנקים הורידו לנו מעט את הריבית, הרי כי הריבית בפועל = הריבית האפקטיבית תהיה גבוהה יותר.

 

דוגמאות למרכיבי הריבית האפקטיבית: 

1. החזרי תשלום

הריבית אותה מציג הגוף הפיננסי ממנו אנו נוטלים את ההלוואה, היא כאמור ריבית נומינלית ומחושבת לתקופה של שנה. אולם, לרוב החזרי התשלום של המשכנתא נעשים מדי חודש, כלומר יש גם תשלום חודשי עם ריבית – זהו אפקט "ריבית דריבית" שמייקר את התשלום הכולל.

דוגמא: ניהלנו מו"מ מול הבנק והגענו לריבת של 5% בשנה, זו כאמור ריבית נומינלית, שנתית. אנו משלמים את הריבית הזו בחלוקה שנתית אך בכל חודש אנו משלמים עוד ריבית גם על החודש הקודם עד שמסתיימת השנה. דהיינו הריבית האפקטיבית תהיה מעל 5%. 

לעיתים נראה כי מדובר בסכומי כסף זעירים אך אדם הנוטל לדוגמא משכנתא לתקופה בת 30 שנה, ימצא כי מדובר בהצטברות כספית לא קטנה ברבות השנים. למעוניינים ישנו מחשבון של בנק ישראל עבור המרה מריבית נומינלית לאפקטיבית ולהיפך. 

 

2. עמלות והוצאות אחרות

לרוב בעת נטילת משכנתא מתווספות עמלות שונות כבר בתחילת הדרך עם פתיחת התיק ועד מקרים בהם ישנו פירעון מוקדם של המשכנתא. העמלות משפיעות על גובה ההלוואה והנגזרת של כך היא כאמור שלרוב הריבית גבוהה יותר (אפקטיבית) ממה שהוצג בפנינו בבנק (נומינלית). 

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

ריבית פיגורים – ריבית שבה הבנק יחייב את הלווה עבור כסף שלא שולם במועדו. ריבית פיגורים לעניין משכנתא שונה מסיטואציות אחרות והחישוב שלה נערך באופן אחר: לוקחים את סכום ריבית ההלוואה ומכפילים ב- 1.2. לדוגמא ריבית של 5% במקרה של פיגור תוכפל ב 1.2 ואז נקבל 6% עלייה של אחוז שלם! ריבית של 10% לאחר הכפלה ב -1.2 תזנק ל 12% כלומר עלייה של 2% וכן הלאה. בעבר ריבית הפיגורים תפסה תאוצה והגיעה לסכומים גבוהים והמחוקק התערב בכדי להגביל אותה. כיום לריבית הפיגורים יש רף מקסימלי ברוב המקרים של עד 3%.

רקע משפטי:
כבר בתחילת שנות ה-2000 נערכו מספר תיקוני חקיקה שעסקו בהגנה על נוטלי הלוואות לדיור מפני ריבית זו. במסגרת תביעה אזרחית 31229/04 נקבע כי בנק אינו רשאי לחייב ריבית פיגורים עבור תשלומים שונים כמו הוצאות, תשלומי חובה, מיסים ועוד אם הדבר לא צוין במפורש בהסכם ההלוואה של הבנק.
בשנת 2018 נוספו תקנות לחוק המכר תחת השם "תקנות המכר (דירות)(שיעור מרבי של ריבית פיגורים), התשע"ז-2018". תקנות אלו נועדו להגן והגביל את גובה ריבית הפיגורים וכך נכתב: "ריבית הפיגורים שקונה דירה נדרש לשלם למוכר …. בשל איחור במועד התשלום שנקבע בחוזה המכר, נקבעת במקרים רבים, במסגרת חוזי המכר, על שיעור גבוה, ולעתים בלתי סביר", עוד נכתב כי "על רקע תופעה זו…נקבע כי איחור בתשלום יזכה את המוכר בריבית פיגורים אשר לא תעלה על השיעור שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".
ולסיום צוין כי "לאור האמור, מוצע לקבוע כי השיעור המרבי של ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5ב לחוק יהא השיעור המרבי של ריבית כוללת על אשראי חריג בחשבון הבנק של המוכר, באשר ריבית זו משקפת את ריבית הפיגורים המרבית לה חשוף המוכר בשל עיכוב בתשלום מצד רוכש הדירה".
או במילים אחרות, נכון להיום ריבית הפיגורים אינה יכולה להיות גדולה יותר מהשיעור המרבי של ריבית כוללת על אשראי חריג בחשבון הבנק של הלווה, הלקוח של הבנק.

 

דגשים:
ריבית פיגורים בהלוואה קצרת מועד אינה מוגבלת ל 3%.
כמו כן, כפי שהזכרנו ריבית פיגורים שונה לעניין המשכנתא מאשר מקרים אחרים. בכל מקרה רצוי ומומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי מנוסה.

 

סוגי הריביות:

ריביות משכנתא היום – ריבית קבועה או משתנה?
הפרמטר הראשון שנכיר במסגרת ריביות משכנתא הוא הבחירה בין ריבית קבועה לריבית משתנה.


ריביות קבועות
ריביות קבועות, כשמן כן הן, אינן משתנות לאורך השנים – כלומר, גובה ריבית משכנתא
זהה מהיום שהתחלתם את מסלול ריבית זה ועד התשלום האחרון. היתרון של ריביות קבועות הוא בעיקר הוודאות שבהן; מצד שני, הן נחשבות ליקרות יותר, אינן מאפשרות גמישות וכן מלוות בעמלת פירעון מוקדם. כמובן, אם לקחתם את המשכנתא כשהריבית גבוהה יחסית, תאלצו להישאר איתה עד התשלום האחרון.

רוצים גם אתם להיות לקוחות מרוצים ?

דגשים:

  1. לפי נהלי בנק ישראל בכל תמהיל משכנתא צריך לשלב לפחות שליש מסלול בריבית קבועה.
  2. הלוואה בריבית קבועה אינה מחייבת שההחזר החודשי יהיה קבוע. המילים עלולות לבלבל, ייתכן שהריבית אמנם קבועה אך במסלול של משכנתא צמודה כמו ריבית קבועה צמודה לממד, יתרת החוב לבנק צמודה למדד והוא יכול לגרום לעליית ההחזר החודשי!
 

ריביות משתנות

במקרה של ריביות משתנות, הריבית שתשלמו תשתנה מתקופה לתקופה בנקודות שינוי הקבועות בחוזה. ברגע שהגעתם לנקודת שינוי – בין אם כעבור שנה או חמש שנים – הריבית תעלה או תרד בהתאם לריבית בשוק. היתרון בריבית משתנה הוא בעיקר הגמישות, המאפשרת שינוי מסלול בנקודות השינוי בהתאם לגובה הריבית וכן עמלת פירעון מוקדם נמוכה. החיסרון הוא שיש פה סיכון מסוים – הריבית יכולה לגדול!

נרחיב, במרבית המקרים ישנם שלוש תקופות שונות בהם נראה שינוי בריבית.
שינוי חודשי – הלוואות במסלול פריים.
שינוי שנתי – הלוואות במסלול מק"מ.
שינוי אחת לחמש שנים כמו במסלול "ריבית משתנה צמודה למדד".
כעיקרון במסלול ריבית משתנה השינוי העתידי של הריבית יערך על פי פרמטר שנקבע מראש המכונה בשפה הבנקאית "עוגן". כלומר כבר בעת נטילת הלוואה אנו יודעים מהו הפרמטר שעל פיו יערך השינוי העתידי בריבית. בנוסף, ללקוח אמור לקבל הודעה מהבנק על השינוי ותיתנן לו האפשרות לסלק את ההלוואה לבצע מחזור משכנתא טרם החלת השינוי החדש של הריבית.

אלו הפרמטרים העיקריים המשמשים למסלולי ריבית משתנה:

ריבית פריים – זוהי ריבית הצמודה לריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%. בנק ישראל מפרסם מדי חודש את ריבית הפריים ולריבית זו נוסיף 1.5%, לדוגמא אם הריבית עומדת החודש על 0.2% החישוב יערך כך: 0.2% בתוספת של 1.5% = 1.7%. ריבית הפריים לאורך השנים נחשבה כריבית הזולה ביותר מבין הריביות הקיימות.

מק"מ – מלווה קצר מועד. זוהי איגרת חוב ממשלתית אותה מנפיק בנק ישראל לתקופה קצרה של עד שנה בלבד. בתחילת כל חודש בנק ישראל מנפיק סדרת מק"ם חדשה לטווח של שלושה חדשים ושל שנה. בהלוואות בהם הריבית משתנה אחת לשנה נעשה שימוש גם במק"מ.

אג"ח –אגרות חוב. איגֶרֶת חוב היא נייר ערך המשמש התחייבות לתשלום חוב אשר בעזרתו אנשים פרטיים או גופים לווים כסף. בזמן הנפקת איגרת החוב, מנפיק האיגרת מקבל כסף ממי שרכש אותה תוך התחייבות לשלם לו את הסכום הנקוב באיגרת לרבות הצמדות כפי שנכתב באיגרת. השימוש בהצמדה לאג"ח נהוג במסלולים עם ריבית משתנה בתקופות מעבר לשנה אחת, לרוב בעזרת ממוצע תשואת אג"ח ממשלתיות .

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

ריבית צמודה או שאינה צמודה?

פרמטר נוסף שצריך לתת עליו את הדעת הוא האם הריבית צמודה או אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, המשתנה מדי חודש לפי גובה האינפלציה

משכנתא צמודה למדד 

ריבית קבועה צמודה למדד
משכנתא צמודה למדד היא לרוב מסלול של ריבית קבועה צמודה למדד, במסלול זה אנו נמצא כי גובה ריבית משכנתא נותר קבוע, אך יתרת החוב לבנק נתונה לשינויי מדד המחירים לצרכן. כלומר: אם המדד עלה ב1%, באותו חודש החזר הקרן החודשי יעלה ב-1%.

בהלוואה זו יתרת החוב שנוטל משכנתא צמודה חייב לבנק, תחושב כל חודש מחדש לפי המדד העדכני. איך זה נעשה? כל ה-15 לחודש מפרסם הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) את המדד של החודש הקודם. הפרסום מתבצע בשעה 18:30 אחה"צ ומשקף את השינויים בצריכת סל מוצרים קבוע של משק הבית הישראלי.

 

הערה חשובה:
המונח ריבית קבועה צמודה למדד עלול לבלבל. הריבית כעיקרון לא משתנה במסלול הזה. היא קבועה, מה כן משתנה? הקרן, כלומר יתרת החוב לבנק נתונה לשינויים של המדד שמתעדכן מדי חודש.
אבל כאשר אנו אומרים "ריבית קבועה צמודה למדד" משתמע מזה שכביכול יש לריבית 2 פרמטרים:
ריבית קבועה – אותה הריבית עליה חתמנו בחוזה מול הבנק
ריבית צמודה למדד – כביכול הריבית צמודה למדד. אז העניין הוא שאמנם יש מסלול אחר של ריבית משתנה צמודה למדד אבל זה מסלול אחר שבה הריבית עוברת שינוי אחת ל-5 שנים.


ריבית קבועה צמודה למדד (המכונה גם משכנתא צמודה) – זהו מסלול שבו הריבית אינה משתנה אבל יתרת החוב לבנק משתנה מדי חודש בהתאם למדד המחירים לצרכן של הלמ"ס (יש גם מדד תשומות הבנייה – לא קשור לעניינו).

שימו לב: במסלול משכנתא צמודה, לא ניתן לדעת מראש מה יהיה גובר החזר המשכנתא החודשי במהלך התקופה מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יהיה המדד החודשי שמתעדכן מיד חודש ומשפיע ישירות על יתרת החוב לבנק.

 

הרחבה ודוגמאות:
כאשר אדם ניגש לבנק לקחת הלוואה הוא יחפש את כמובן את ההלוואה המתאימה והזולה ביותר עבורו. בעבר, מרבית ריביות משכנתא שהלקוחות העדיפו היו במסלול זה, קרוב ל 90% מהמסלולים שגם הוצעו על ידי הבנקים היו ריבית קבועה צמודה למדד/ משכנתא צמודה. מה הסיבה לכך?
לקוחות העדיפו מסלול כזה כי כאשר אדם שומע את צמד המילים "ריבית קבועה", הוא מבין שאם הוא נטל משכנתא ואין זה משנה לצורך העניין אם ההלוואה עומדת על מאה אלף שקלים או מיליון שקלים – בכל מקרה גובה ריבית משכנתא שלו יישאר קבוע לאורך השנים ולא יהיו לו הפתעות.

 

דוגמא:

 יוסי נטל משכנתא צמודה עם ריבית קבועה בגובה של 3% עבור מיליון שקלים למשך 25 שנה. ריבית משכנתא היום שהוא משלם תישאר קבועה גם בעוד 25 שנה, הוא ישלם מדי חודש בחודשו ריבית בגובה 3% ללא הפתעות. מתי קובעים את גובה הריבית? לפני החזר המשכנתא בעת המשא ומתן עם הבנק על גובה הריבית.

 

עד עכשיו מה הבין יוסי הלקוח? שהוא נטל משכנתא של מאה אלף שהם צמודים למשהו בשם מדד ובנוסף הוא יודע שחודש בחודשו התשלום מתבצע על פי שיעור 3%.

 

 

מה ידוע לנו בשלב הזה?

  1. תקופת החזר הלוואה. 
  2. אחוז ריבית חודשי – הוא ידוע לנו כי הוא קבוע. 
 

מה עדיין לא ידוע לנו?

  1. מהי הצמדה. 
  2. כיצד היא תשפיע על הכסף שהלקוח נטל, על הקרן.
 

בדוגמא לעיל יש ליוסי קרן בגובה של מיליון שקלים, אנו רוצים לדעת מה יקרה כאשר לצורך העניין המדד יעלה באחוז. על מה זה ישפיע אם מדד יעלה באחוז מאותה נקודה שיוסי קיבל את הכסף מהבנק.

 

מהי הצמדה?

ראשית עלינו לדעת מהו מדד ומי שולט בו. המדד עליו אנחנו מדברים הוא מדד המחירים לצרכן (שימו לב, לא מדד תשומות הבנייה). מי ששולט על המדד בישראל זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בראשי תיבות: למ"ס. המדד נועד לשקף למדינה את אחוז השינוי שחל מדי חודש בסכום הכסף הנדרש עבור רכישת סל קבוע של מוצרים ושירותים למשק הבית הישראלי. המדד משמש את המדינה לנושאים מגוונים כמו מגמות מחירי השוק, תוספת יוקר המחייה ולעניינו – הוא משמש להצמדות כמו משכנתאות, הלוואות אחרות אגרות-חוב ודמי מזונות.
המדד מתפרסם מדי חודש וישנו גם מדד שנתי סופי המסכם את השנה. המדד יכול להיות חיובי או שלילי, כאשר בשנים האחרונות הוא נטה באופן כללי לכיוון השלילי. בסוף השנה החישוב נעשה על ידי חיבור כל חודשי השנה והתשובה המתקבלת מייצגת את המדד השנתי.

השפעת המדד על המשכנתא: במסלול ריבית קבועה צמודה למדד/ משכנתא צמודה, כאשר המדד עולה – גם הקרן שלנו עולה. בכדי לחשב זאת ישנה נקודת בסיס, כאשר אנו נכנסים למסלול הנוכחי הבנק מודיע לנו כי בתאריך מסוים בו נטלנו את המשכנתא המדד נמצא בגובה מסוים, לדוגמא 1000 נקודות והחל מאותה נקודת זמן מתחיל החישוב עד לנקודת היציאה.

רוצים גם אתם להיות לקוחות מרוצים ?

כיצד ההצמדה למדד משפיעה על הקרן?

ניקח את הדוגמא הנ"ל, יוסי נטל משכנתא בשווי מיליון שקלים למשך 25 שנה בריבית קבועה של 3% עד תום המשכנתא במסלול צמוד מדד החל מחודש ינואר. 

נתחיל בחישוב: 3% ממיליון הם 30,000 שקלים, כלומר יוסי יודע שהוא חייב לבנק 1,030,000 שקלים. תקופת ההחזר היא 25 שהם 300 חודשים, נחשב: 1,030,000 שקלים לחלק ל-300 חודשים וקיבלנו: 3,433.33 שקלים החזר חודשי. אלא שאנחנו עדיין לא יודעים כיצד התמהיל הזה יושפע בעתיד מהמדד. 

 

 

אם אנו נמצאים במסלול עם החזר תשלום חודשי קבוע (כאשר לא מדובר בהרכב של גרייס או בלון) הרי שההרכב של התשלום חודשי  נבנה כך שחלק מההחזר הוא עבור תשלום הקרן וחלק מההחזר עבור תשלום הריבית.  ככל שהריבית גבוהה יותר כך החלק היחסי שלה מן ההחזר החודשי יהיה גבוה יותר ופחות כסף יופנה לסילוק הקרן. חשוב לשים לב שבינתיים הלקוח משלם את אותו הסכום לבנק. נמשיך, בחודש הראשון החוב לבנק עמד על 1,030,000 שקלים והלקוח שילם תשלום חודשי ראשון בסך 3,433 שקלים, כעת לכאורה החוב פחת ועומד על 1,026,567 שקלים אלא שלצורך הדוגמא המדד עלה באחוז שלם (דבר שנדיר מאוד אבל לצורך ההמחשה). כיוון שהמסלול צמוד מדד, כלומר הקרן צמודה למדד, נוסיף לקרן עוד אחוז מ-  1,030,000 שקלים ונקבל עוד תוספת של 10,300 שקלים לקרן והרי לנו קרן חדשה וגבוהה בסך 1,040,300 

אז אמנם מצד אחד שילמנו לבנק החזר בסך 3,433 אבל מצד שני הקרן קפצה ב- 10,300..

 

כלומר ייתכן מצב שבו אדם ישלם לאורך כל השנה ובסוף השנה הוא יהיה חייב לבנק יותר ממה שהוא חייב בתחילת השנה.

בעבר היו מדדים כאלו במשך עשור ואנשים שלקחו משכנתא בסכום של 400,000 שקלים גילו לתדהמתם שבחלוף השנים החוב לבנק רק גדל. עקב כך פותחה שיטת החזר בשם "שפיצר", בשיטה זו מסלקים כבר בשלבים הראשונים ככל הניתן את התשלום עבור הקרן. כלומר המשקל הסגולי של הקרן גבוה יותר בהחזר החודשי וכך השפעת המדד על הקרן קטנה יותר.

 

חוב משכנתא מקורי

משך זמן ההלוואה

ריבית קבועה

החזר חודשי

שינוי ממד

קרן חדשה

בעקבות שינוי המדד

1,000,000

25 שנה

3%

3,433

עלייה באחוז

1,040,300

דוגמא נוספת:

גלבוע נטל משכנתא צמודה מהבנק. במסלול ריבית קבועה צמודה למדד. כעת ,לצורך הקלת החישוב נניח שאנו נמצאים בחודש ינואר, גלבוע חייב לבנק מיליון שקלים והמדד עומד על 100. ב -15 לפברואר מתפרסם המדד החדש והוא עלה בשתי עשיריות האחוז. כיצד נחשב כעת את החוב של יוסי? 

החישוב הוא: 1,000,000 (מיליון שקלים חוב) + 1,000,000 *0.2 (שתי עשיריות האחוז של מיליון שקלים) ונקבל: 1,002,000 דהיינו כעת לגלבוע יתרת חוב חדשה בסך מיליון ואלפיים שקלים. אם כן, החוב צמח בחודש ינואר ב- 2000 שקלים עקב עליית מדד בשתי עשיריות האחוז. נציין כי בשנים 2020-2021 המדד אכן היה סביבות ה-100 עם נטיות קלות לכאן ולכאן.

חודש פברואר הגיע והמדד צמח בעשירית האחוז. יתרת החוב של גלבוע עומדת כעת על  1,002,000 שקלים נוסיף לה עשירית האחוז (1,000,2000*0.1) שהיא 1,200 שקלים והרי לנו יתרת חוב חדשה: 1,003,200 תוך חודשיים יתרת החוב תפחה ב 3,200 שקלים עקב עליית המדד. 

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

 

שימו לב: בזמן נטילת ההלוואה מול הבנקים, מתנהל לא אחת מו"מ על הריבית אך לא על התמהיל. כפי שכבר ציינו, לתמהיל עצמו תפקיד חשוב לעיתים יותר מהריבית. הבנקאי שסוגר עם הלקוח את עסקת המשכנתא אינו מתייחס לרוב להשפעה של המדד. כאשר נוטלים משכנתא צמודה גם מסוג ריבית קבועה צמודה למדד, גובה ריבית משכנתא אינו הפרמטר היחיד שיש לשים לב אליו. אלא לקחת בחשבון עליות מדד לאורך תקופת החזר המשכנתא. לא אחת נעשה חישוב עם מדד אפס מכיוון שאף אחד אינו יודע מה יהיה המדד בעתיד וכאן הטעות – לקוחות רבים שנטלו משכנתא גילו לתדהמתם בחלוף השנים שגובה יתרת החוב שלהם לבנק רק גדלה. זו הסיבה שרצוי להיעזר בשירותי יועץ משכנתאות מנוסה שיוכל לתת מידע מדויק כמה כסף תחזירו לבנק על כל שקל שקיבלתם. 

שיטה נוספת לסילוק יתרת החוב לבנק קרויה "קרן שווה", בניגוד לשיטת "שפיצר" בשיטה החזר הקרן הוא קבוע ואינו משתנה. כלומר, החלק היחסי של החזר הקרן מהתשלום החודשי לבנק נשאר באותו הרכב ללא שינוי, בנוסף אליו מתווספת הריבית החודשית.

כיצד נראה מסלול ריבית קבועה צמודה למדד בלוח סילוקין שפיצר וקרן שווה?

לדוגמא נטילת הלוואה בגובה מיליון שקלים לתקופה בת 25 שנה (300 חודשים) עם ריבית בגובה 3% ומדד בשיעור 1%.

לוח שפיצר:

 

לוח קרן שווה:

ההחזרים המוצגים הם לצורך המחשה בלבד. יועץ משכנתאות מנוסה יידע לבנות תמהיל באופן כזה שההחזר לבנק יהיה זול משמעותית מסכום ההחזר שהלקוח יצליח להשיג לבדו מול הבנקים.

ריבית קבועה לא צמודה למדד

כשהריבית והקרן אינם צמודים למדד, המשמעות היא שהמדד לא משנה אותם לכאן ולכאן וגובה החזר הקרן החודשי נותר קבוע; לכן, ריבית שאינה צמודה מספקת ודאות. במסלול של ריבית קבועה שאינה צמודה, ניתן לדעת בוודאות מה יהיה ההחזר החודשי בכל חודש.

הרחבה

במסלול הקודם של משכנתא צמודה/ריבית קבועה צמודה למדד, ראינו כיצד עליית המדד עלולה להשפיע לעיתים באופן קיצוני על הקרן ויתרת החוב לבנק. לעומת זאת בריבית שאינה צמודה יתרת החוב לבנק לא תעלה על גובה החוב ההתחלתי. גובה ריבית משכנתא נותר קבוע ולא אמורות להיות הפתעות. 

דוגמא: יוסי נטל משכנתא בשווי מיליון שקלים למשך 25 שנה בריבית של 3% במסלול ריבית קבועה שאינה צמודה למדד. יוסי לא יראה במשך תקופת החזר המשכנתא שיתרת החוב שלו עלתה על מיליון שקלים. בנוסף, במקרים של אינפלציה החוב אפילו קטן. בעבר, בעתות של אינפלציה בת מאות אחוזים ומעבר לשקל חדש נמחקו לבנקים סכומי כסף גדולים שהלווים היו חייבים להם ובמשך תקופה ארוכה נמנעו הבנקים מלהציע מסלול זה שמהווה ביטחון ללווה אך סיכון למלווה, לבנק.

כיום ניתן למצוא מסלול זה בבנקים, אולם הוא יקר יחסית למסלולים אחרים והריבית המוצעת בו לרוב גבוהה יותר וכך גם עמלת הפירעון של מסלול זה.

 

 

מה עדיף – ריבית קבועה צמודה למדד או ריבית קבועה שאינה צמודה למדד?

אין תשובה מוחלטת לשאלה זו כיוון שהיא תלויה במדד ואין אנו יודעים מה יהיה גובה המדד בעשורים הבאים. מלכתחילה מסלול ריבית קבועה שאינה צמודה למדד יקר יותר ונמכר עם ריבית גבוהה יותר. מנגד, עליית מדד לאורך השנים יכולה לייקר משמעותית את המסלול צמוד המדד.

חשוב לזכור שליועץ משכנתאות מנוסה יש את היכולת למצוא את תמהיל ההחזר החודשי המובנה באופן הזול ביותר לאורך השנים דבר שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים מראש.

 

 

דוגמא לתמהיל ריבית קבועה לא צמודה בלוח סילוקין שפיצר ובקרן שווה:

בדוגמא זו נראה כיצד נראית הלוואה על סכום של מיליון שקלים למשך 25 שנה (300 חודשים) עם ריבית בגובה 3.5% 

 

תכנון שפיצר:

שימו לב כי בשיטה זו גרף ההחזר החודשי נראה קו מתוח אחד ללא שינוי.

 

קרן שווה: 

שימו לב כי בשיטה זו ההחזר החודשי הולך ויורד. כל חודש מסולק חלק מן הקרן ובשל כך גם חלק מן הריבית שכן הקרן הולכת וקטנה מחודש לחודש. 

ההחזרים המוצגים הם לצורך המחשה בלבד. יועץ משכנתאות מנוסה יידע לבנות תמהיל באופן כזה שההחזר לבנק יהיה זול משמעותית מסכום ההחזר שהלקוח יצליח להשיג לבדו מול הבנקים.

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

על פי נתוני בנק ישראל נכון לאוקטובר 2021:

 

ממוצע

מעל 25 

מעל 20 ועד 25

מעל 15 ועד 20

מעל 10 ועד 15

מעל 5 ועד 10

עד 5 שנים

שנה

  שנים

  שנים

שנים

שנים

 

2.18

2.76

2.56

2.34

2.17

1.79

2.05

הריבית הממוצעת על משכנתאות שאינן צמודות למדד

על פי נתוני בנק ישראל נכון לאוקטובר 2021:

 

ממוצע

מעל 25 

מעל 20 ועד 25

מעל 15 ועד 20

מעל 10 ועד 15

מעל 5 ועד 10

מעל 1 ועד 5

שנה

  שנים

  שנים

שנים

שנים

שנים

2.26

3.53

3.31

3.06

2.73

2.44

3.09

שימו לב לתמחור היקר יותר של ריביות במסלולים שאינם צמודי מדד. 

נשמע מסובך? אם אתם מעוניינים ליטול משכנתא ומחפשים גם הכוונה וגם את המסלולים הזולים ביותר, צוות "מריה שוחט ייעוץ משכנתאות" עומד לשירותכם בטלפון:  054-4772718

ריבית משתנה צמודה למדד

במסלול זה מדובר על גובה ריבית משכנתא אשר צמוד למדד ועובר שינוי אחת לחמש שנים. במסלול זה לרוב שיעור הריבית נמוך יחסית מה שגורם להחזר משכנתא חודשי נמוך יחסי, אולם לאחר חמש שנים נוהגים להצמיד את הריבית למדד, פרמטר "בעייתי" שעולה עם השנים ומייקר לרוב את גובה ההחזר החודשי. יצוין כי בתום חמש השנים הראשונות ניתנת הזדמנות לעבור למסלול אחר ללא עמלת פירעון מוקדם.

 

ריבית פריים

אופציה נוספת שחשוב להכיר היא מסלול בריבית פריים. מסלול זה הוא מסלול בריבית משתנה ולא צמודה, כאשר הריבית היא ריבית פריים. ריבית פריים היא ריבית הצמודה לבנק ישראל ועומדת על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל, היא תשתנה בכל פעם שריבית בנק ישראל תשתנה – אחת לחודש. ריבית פריים לאורך השנים היתה נמוכה מאוד, דבר שהפך אותה לפופולרית בקרב נוטלי המשכנתאות ובנוסף מסלול זה אינו צמוד ממד. יתרון נוסף למסלול זה הוא שניתן לבצע בו מחזור משכנתא או לפרוע אותו ללא עמלת פירעון מוקדם. מנגד, החיסרון העיקרי שלו שקשה לחזות את גובה הריבית.

יש לציין כי במסגרת ריביות משכנתא השונות, לרוב ריבית הפריים היתה הזולה מכולן והיא שמרה על מעמד זה בשנים האחרונות. אם בעבר היו תמהילי משכנתא הבנויים רובם ככולם על מסלול ריבית פריים הרי כי בהמשך החליטו הבנקים להגביל את המסלול הזה לשליש בלבד מהתמהיל בשל היותו זול מדי עבורם. כיום ניתן לייצר תמהילים אשר בהם יככב מסלול ריבית הפריים לעד שני שליש מן התמהיל.

 

ריבית מט"ח 

מסלול ייחודי נוסף הוא מסלול מט"ח. במסלול זה הקרן והריבית שתיהן צמודות לדולר או ליורו, לפי בחירתכם. הריבית היא ריבית משתנה – אחת לכל שלושה או שישה חודשים – בהתאם לשינויים בריבית הליבור (בדומה לריבית הפריים). 

מהי ריבית הליבור? ראשי תיבות באנגלית של:  London Inter Bank Offered Rate – LIBOR 

ריבית זו מתפרסמת כל יום עסקים על ידי ארגון הבנקאים הבריטי (BBA ) והיא מייצגת את גובה הריבית שלפיה הבנקים מלווים כסף. הריבית אינה נקבעת על ידי הממשלה אלא מחושבת בעזרת סקר יומי שנערך בלונדון מול 16 בנקים גדולים לעניין עלות הלוואה לטווח קצר. ריבית זו נפוצה לשימוש לטווח קצר של עד שנה. 

דגשים לריבית מט"ח: 

מדובר במסלול תנודתי, בעוד הריבית לדוגמא צמודה לשיעור ריבית הליבור הקרן והחזר המשכנתא צמודים לשער החליפין. על כן ,יש לתת את הדעת גם לשינויים בשער החליפין, שישפיעו על ההחזר. מסלול מט"ח מתאים בעיקר אם אתם מרוויחים במט"ח או שהמשכורת שלכם צמודה לדולר או ליורו ועל כן הוא מומלץ בעיקר לתושבי חוץ.

שימו לב: יועץ משכנתאות מנוסה יידע כיצד לשלב מסלול זה כך שרמת הסיכון תהיה נמוכה לעומת רווח גבוה.


ריבית משכנתא היום

הערכות וצפי לסטטוס הריבית בישראל:

נכון לסוף שנת 2021 בנק ישראל השאיר את הריבית בשיעור של 0.1% ועל פי הערכות הריבית צפויה להעלות בשנה הבאה לשיעור של 0.25%.

השינוי האחרון שנערך היה בתחילת הסגר הראשון של מגפת הקורונה, אז הפחית בנק ישראל את הריבית משיעור של 0.25% לשיעור של 0.1% בכדי לסייע למשק הישראלי. שינוי זה עצמו היה נדיר שכן בנק ישראל לא ביצע משנת 2018 שינוי בריבית עד להחלטה זו. 

מומחים מעריכים כי עם נסיגת מגפת הקורונה הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) יעלה את שיעור הריבית במהלך שנת 2022 ובעקבותיו תבוצע גם עלייה בישראל. 

 

הריביות שמפרסם בנק ישראל
(אחוזים, במונחים שנתיים, מתעדכן חודשית)

חודש

ריבית בנק ישראל המוצהרת הנומינלית
פשוטה

ריבית בנק ישראל המוצהרת האפקטיבית

07/10/2021-24/11/2021

0.10

 

26/08/2021-06/10/2021

0.10

0.10

08/07/2021-25/08/2021

0.10

0.10

03/06/2021-07/07/2021

0.10

0.10

22/04/2021-02/06/2021

0.10

0.10

25/02/2021-21/04/2021

0.10

0.10

07/01/2021-24/02/2021

0.10

0.10

03/12/2020-06/01/2021

0.10

0.10

22/10/2020-02/12/2020

0.10

0.10

27/08/2020-21/10/2020

0.10

0.10

09/07/2020-26/08/2020

0.10

0.10

28/05/2020-08/07/2020

0.10

0.10

02/04/2020-27/05/2020

0.12

0.12

27/02/2020-01/04/2020

0.25

0.25

09/01/2020-26/02/2020

0.25

0.25

28/11/2019-08/01/2020

0.25

0.25

 

רוצים גם אתם להיות לקוחות מרוצים ?

שאלות נפוצות:

גם לבנקים וגם לבנק ישראל ישנה מחלקה כלכלית המבצעת תחזיות מדד לשנים הבאות.

את צפי המדד של בנק ישראל ניתן למצוא כאן.

לריבית תפקיד חשוב אך גם העדפה למסלול צמוד אינה מחייבת דווקא ריבית נמוכה יותר לעומת מסלול לא צמוד. למסלול עצמו תפקיד חשוב לא פחות.

אולי זה יעניין אותך:
משכנתא לדירות בהגרלה 2022
משכנתא לדירות בהגרלה 2022

משכנתא לדירות בהגרלה 2022 עם ישראל אוהב נדל"ן. את הקביעה הזו אמרו לא מעט מומחים בשנים האחרונות. אבל מה יש בנכסי מקרקעין שכל כך מושך

מחזור משכנתא 2022
מיחזור משכנתא 2022 – איך עושים את זה?

מיחזור משכנתא 2022 מיחזור משכנתא 2022 – שינויים שונים במהלך השנים מובילים בעלי נכסים המשלמים החזרי משכנתא חודשיים לחשב מסלול מחדש. מיחזור משכנתא הינו תהליך